Redovisningsbyrå i Laholm

Löpande bokföring och redovisning i Halmstad

Enligt bokföringslagen är du som företagare skyldig att bokföra alla affärshändelser löpande som sker i ett företag. Allt belopp oavsett storlek såsom personalkostnader, bilkostnader och liknade.  till miljonbelopp som betalas in från företagets kund, skall bokföras. En stor del av det arbete som en Redovisningsbyrå hjälper företag med är löpande bokföring och löpande redovisning. Detta är i regel samma sak men med olika benämningar, bokföring är redovisning och vice versa. Den löpande bokföringen innefattar alla händelser som sker löpande under ett räkenskapsår.

Styrker ekonomiska beslut

Den löpande bokföring är en nödvändighet och ger dig som företagare en grund föra att ta rätt beslut för verksamheten. Alla ekonomiska beslut kräver kunskap och med hjälp av den löpande redovisning blir det enklare att ha kontroll på affärerna. Företagets löpande bokföring ger en möjlighet att visa hur företagets framtid kommer att se ut i form av framtida ekonomiska händelser. Tillgång till aktuella siffror då en ny satsning ska göras underlättar avsevärt och ger en plattform för att utvärdera och kunna ta beslut vid beslut om framtida investeringar eller andra ekonomiska beslut. 

Lagen kräver löpande bokföring

Alla kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga  affärshändelser ska bokföras så snart det ges möjlighet. Det finns två olika metoder att bokföra fakturar, det ena är faktureringsmetoden, där fakturorna bokförs direkt de läses in och det andra är kontantmetoden, då fakturan bokförs när den betalas. Fördelarna med att löpande bokföra är många, det ger en snabb och och aktuell överblick av din verksamhet. Det är inte enbart på grund av de ekonomiska fördelarna som ett företag ska ha löpande redovisning. Det är dessutom ett lagkrav. I bokföringslagen framgår det att fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet har en  bokföringsskyldighet. Sedan är det upp till varje företag att välja på vilket sätt man sköter bokföringen, antingen att som företagare själv sköta sin bokföring eller att ta extern hjälp av en redovisningsbyrå.

Redovisningsbyrå i Laholm

Laholm är en charmig stad som utgör en del av det vackra landskapet i Halland. Med sin rika historia och pittoreska omgivningar är Laholm en plats där företagare kan dra nytta av professionell redovisningshjälp för att stödja sina ekonomiska behov.

Oavsett om du driver ditt företag i Laholm eller dess omgivningar, är vår redovisningsbyrå här för att erbjuda skräddarsydd och pålitlig service för att möta dina unika behov. Med vår hjälp kan du fokusera på tillväxt och framgång med förtroendet att din ekonomi hanteras på ett professionellt sätt.

Våra andra tjänster i Laholm

Senaste nytt